خرید رنگ موی دنی وان حجم 100 میلی لیتر

رنگ مو دنی وان سری واریاسیون حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
  • مشخصه اصلی: رنگ مو
  • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
  • سری رنگ: واریاسیون
  • حجم: 100 میلی لیتر
  • ویتامین: دارد
  • نوع ویتامین: ویتامین C
  • کشور مبدا برند: ایران
  • شماره مجوز: 56/16160
  • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری طبیعی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: طبیعی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری دودی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: دودی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری شرابی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: شرابی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری زیتونی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: زیتونی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری شاه بلوطی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: شاه بلوطی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری طبیعی اکسترا حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: طبیعی اکسترا
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری مسی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: مسی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری شرابی ماهاگونی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: شرابی ماهاگونی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری شکلاتی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: شکلاتی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری فندقی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: فندقی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری طلایی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: طلایی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری قرمز حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: قرمز
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری تنباکویی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: تنباکویی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری بژ حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: بژ
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری سولاری حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: سولاری
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری کاپوچینو حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: کاپوچینو
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری نسکافه ای حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: نسکافه ای
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری کاراملی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: کاراملی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری شنگرفی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: شنگرفی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری قهوه ای بنفش حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: قهوه ای بنفش
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری عسلی حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: عسلی
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

رنگ مو دنی وان سری هایلایت حجم 100 میلی لیتر

۲۳,۶۵۰ تومان
 • مشخصه اصلی: رنگ مو
 • مناسب برای: آقایان , خانم‌ها
 • سری رنگ: هایلایت
 • حجم: 100 میلی لیتر
 • ویتامین: دارد
 • نوع ویتامین: ویتامین C
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 56/16160
 • صادر کننده مجوز: سازمان غذا و دارو

قیمت و مشخصات رنگ موی دنی وان حجم 100 میلی لیتر

امروزه انواع مختلفی از رنگ مو با کیفیت های متفاوت وجود دارد که هرکدام با توجه به فرمولاسیون و روغن های حاوی از یکدیگر متمایز می‌شوند. رنگ موی دنی وان با داشتن ترکیبات روغن زیتون تا حدودی نگرانی ها درباره ترکیبات این محصول را برطرف کرده است.

از مهم ترین نکاتی که باید در هنگام انتخاب رنگ مو و استفاده از آن توجه کنید، مواد تشکیل دهنده این محصول می باشد. از بین رنگ موهای موجودی که در بازار است، باید رنگ مویی را انتخاب کنیدکه مناسب موهای شماست. این انتخاب با مطالعه بسته بندی هر محصول و چک کردن مواد سازنده آن و مشورت با افراد متخصص مقدور است.

برند دنی وان با تولید رنگ موهایی با فرمولاسیون فرانسوی و120 طیف رنگی متنوع توانسته محبوبیت ویژه ای را برای خود در بازار به نسبت رقبا در بین خریداران ایجاد کند.

این رنگ موها دارای بسته بندی تیوپی بوده  و حجم هر تیوپ 100 میلی لیتر یا 100 سی سی می باشد. با توجه به کیفیت ساخت بالا،  این محصول را به مدت 5 سال می توانید انبار و نگهداری کنید.

رنگ موهای دنی وان حاوی عصاره زیتون هستند. کرم رنگ مو DANI ONE رنگ مویی حرفه ای با ماندگاری بالا و حالت دهندگی فوق العاده است. که حاوی ویتامین C برای تغذیه مو و جلوگیری از خشکی آن هاست.

این محصول با مواد اولیه کیفیت بالا و تکنولوژی میکرو پیگمنت ها تولید می‌شود که شامل مجموعه ای از رنگ های پر زرق و برق و مد روز است، که نتیجه ای عالی را ایجاد می‌کند.

تولید این رنگ موها با نوآورانه ترین فن آوری ها همراه با میکرو پیگمنت های بسیار خالص و مقدار بسیار کم آمونیاک بوده و پوشش 100% موهای خاکستری و نفوذ زیاد رنگ به ساقه مو را تضمین می کند.

این رنگ مو عمیقاً در ساختار مو نفوذ کرده،  باعث ماندگاری طولانی مدت و نتیجه مطلوب و ایجاد سایه های درخشانی می‌شود.

 توجه: این محصول برای خانم های باردار و افرادی که دارای موهای حساس و ضعیف هستند، کاربرد ویژه‌ای دارد.

روش استفاده صحیح از رنگ موی دنی وان:

مرحله 1 – آماده سازی:

 1. ابتدا یک تیوپ از رنگ مورد نظر را با مقدار مناسب اکسیدان به نسبت 1:2 برای رنگ های روشن کننده و 1:1.5 برای رنگ های معمولی ترکیب کنید.
 2. سپس تا زمانی که محلول حاصله یک دست شود به هم زدن ادامه دهید.

ترکیب رنگ مو به اکسیدان دنی وان

 

مرحله 2 – رنگ کردن:

 • موهای طبیعی ( رنگ نشده ):

الف) از 2 سانتی متر مانده به ریشه موها، ساقه موها را از پشت سر رنگ کنید. چند دقیقه صبر کنید.(شکل 1 – قسمت A).

ب) ریشه موها را رنگ کنید و رنگ را روی کل موها پخش کنید.(شکل 1 – قسمت B).

 • موهای تازه رشد کرده:

الف) ابتدا ریشه موها را رنگ کنید، از پشت سر شروع کنید( شکل 1 – قسمت B).

ب) ساقه موها را رنگ کنید و رنگ را روی کل موها پخش کنید. (شکل 1 – قسمت A).

 

مرحله 3 – زمان مکث:

زمان مکث با توجه به نوع اکسیدان مصرفی حدود 30 الی 45 دقیقه می‌باشد. ( شکل2)

مدت ماندگاری رنگ موی دنی وان بر روی سر

مرحله 4 – شستشو (آبکشی):

موها را با آب ولرم شستشو دهید، از ماسک مو یا نرم کننده بر روی موها استفاده کنید و مجدداً آبکشی نمایید، سپس از سرم مو استفاده نمایید. (شکل3)

طیف رنگ موهای دنی وان:

طبف رنگ موهای دنی وان

روش کد گذاری رنگ مو دنی وان

اگر به اعدادی که بر روی بسته بندی رنگ مو وجود دارد دقت کرده باشید متوجه می‌شوید که این اعداد به صورت ممیزی هستند. عددی که قبل از ممیز قرار دارد، نشان دهنده شدت رنگ است. عددی که بعد از ممیز قرار دارد، اولین عدد بعد از ممیز، سایه (تن) اصلی رنگ را نشان می‌دهد. دومین عدد بعد از ممیز نیز سایه (تن) فرعی رنگ موردنظر را نشان می‌دهد.

نحوه کدگذاری رنگ موی دنی وان

 

آموزش کاتالوگ خوانی رنگ موی دنی وان

.

.

مشاهده آلبوم رنگ موی دنی وان

مشاهده محصولات دنی وان | DANI ONE

5/5 - (6 امتیاز)