اکسیدان آدونیس پرفکت مدل VOL40 دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتر

۱۱۹,۰۰۰ تومان
 • حجم: ۴۰۰۰ میلی‌لیتر
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: ۵۶/۱۲۵۳۳
 • صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو
 • قدرت اکسیدان: ۱۲ درصد

اکسیدان آدونیس پرفکت مدل VOL20 شش درصدی حجم 4000 میلی لیتر

۱۱۹,۰۰۰ تومان

حجم: ۴۰۰۰ میلی‌لیتر

شماره مجوز: ۵۶/۱۴۰۳۳

صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو

قدرت اکسیدان: ۶ درصد

معادل: اکسیدان ۱

اکسیدان جیپسی دوازده درصدی حجم 4000 میلی لیتر

۹۱,۰۰۰ تومان
 • حجم: 4000 میلی‌لیتر
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 1233/ظ/12
 • صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو
 • قدرت اکسیدان: 12 درصد

اکسیدان جیپسی نه درصدی حجم 4000 میلی لیتر

۸۶,۵۰۰ تومان
 • حجم: 4000 میلی‌لیتر
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 1233/ظ/12
 • صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو
 • قدرت اکسیدان: 9 درصد

اکسیدان جیپسی شش درصدی حجم 4000 میلی لیتر

۸۱,۵۰۰ تومان
 • حجم: 4000 میلی‌لیتر
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 1233/ظ/12
 • صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو
 • قدرت اکسیدان: 6 درصد

اکسیدان جیپسی شش درصدی حجم 150 میلی لیتر

۶,۶۰۰ تومان
 • حجم: 150 میلی‌لیتر
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 1232/ظ/12
 • صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو
 • قدرت اکسیدان: 6 درصد

اکسیدان جیپسی نه درصدی حجم 150 میلی لیتر

۶,۶۰۰ تومان
 • حجم: 150 میلی‌لیتر
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 1232/ظ/12
 • صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو
 • قدرت اکسیدان: 9 درصد

اکسیدان جیپسی دوازده درصدی حجم 150 میلی لیتر

۶,۶۰۰ تومان
 • حجم: 150 میلی‌لیتر
 • کشور مبدا برند: ایران
 • شماره مجوز: 1232/ظ/12
 • صادرکننده‌ مجوز: سازمان غذا و دارو
 • قدرت اکسیدان: 12 درصد

خرید اکسیدان و پودر دکلره